دایی: شما نظرات فنی‌ات را روی کاغذ بنویس و به من بده


علی دایی در واکنش به این فرد اظهار داشت: بهتر است شما به عنوان کارشناس نظرات خود را بر روی کاغذ بنویسید و به من بدهید تا از آن استفاده کنم.
با این حرف دایی خبرنگاران خندیدند که دایی گفت شوخی نمی‌کنم و جدی می‌گویم و خطاب به او گفت: می‌دانم شما از کجا خط می‌گیرید. به دلیل آنکه سؤالات فنی نمی‌پرسید با اجازه شما سالن را ترک می‌کنم و سپس از خبرنگاران خداحافظی کرد.
این در حالی است که برخی خبرنگاران معتقدند آن فرد خبرنگار نبوده است.

/ 0 نظر / 13 بازدید